Bonus Plus

FinancilApps.World is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 1.6.3
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Mariusz Hopa
  • Content rating: Everyone
  • Package name: mariusz.hoper.pl.bonusplus
Get app Read review Hype your app Comments

Facetune

Unfortunately, professional review of the Bonus Plus app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Bonus Plus Review

0

Nieoficjalna aplikacja, która pozwala na sprawdzenie salda i podgląd historii transakcji na kartach obsługiwanych przez Bonus Systems (OpenBenefit) - Podarunkowa Bonus+, Zdrowie+, Premiowa Bonus+, Lunch+, Kultura+, Wakacje+, Sport+, Travel&Spa+, Rekreacja Kultura+


Najważniejsze funkcje:
- wyświetlanie aktualnego salda karty
- podgląd historii transakcji
- prosty widget
- automatyczne odświeżanie oraz powiadomienia o doładowaniu

Stworzyłem tą aplikację głównie dla siebie. Udostępniam ją, ponieważ uważam, że może się przydać osobom, którym sprawdzanie salda karty na laptopie przy kasie wydaje się co najmniej uciążliwe ;-)

Informacja: Ze względu na ograniczony czas, aplikacja od wersji 1.6.3 będzie dostępna i rozwijana tylko dla Androida Jelly Bean (4.1) i nowszych.

---
App icons by WPZOOM (http://www.wpzoom.com/wpzoom/new-freebie-wpzoom-developer-icon-set-154-free-icons/)
App icons by Icons8.com (http://icons8.com/android-L)
Material Design icons by Google (https://github.com/google/material-design-icons) Unofficial app that allows you to check balances and view transaction history on the cards supported by Bonus Systems (OpenBenefit) - The Gift Bonus + Health + Bonus Bonus + Lunch + Culture + Travel +, Sport +, Travel & Spa + Leisure Culture +


Key Features:
- View the current card balance
- View transaction history
- Simple widget
- Automatic refresh and recharge the notification

I created this application mainly for themselves. Publish it, because I think it might be useful to people who check the card balance on a laptop at the checkout seems at the least onerous ;-)

Note: Due to the limited time, the application from version 1.6.3 will be available and developed only for Android Jelly Bean (4.1) and later.

---
App icons to WPZOOM (http://www.wpzoom.com/wpzoom/new-freebie-wpzoom-developer-icon-set-154-free-icons/)
App icons to Icons8.com (http://icons8.com/android-L)
Material Design icons by Google (https://github.com/google/material-design-icons)
I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top