Kalkulator wynagrodzeń

FinancilApps.World is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.1.3
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Zieliński Tomasz
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.ionicframework.mysalary918370
Get app Read review Hype your app Comments

Facetune

Unfortunately, professional review of the Kalkulator wynagrodzeń app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Kalkulator wynagrodzeń Review

0

Sprawdź, która forma zatrudnienia jest dla Ciebie najbardziej korzystna. Kalkulator obliczy wysokość pensji dla umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz samozatrudnienia. Aplikacja pozwala też sprawdzić wysokości składek oraz wizualnie zestawić porównanie form zatrudnienia.DOSTĘPNE OPCJE:
*Wartości netto/brutto
*Widok dla pracownika i pracodawcy
*Koszty uzyskania przychodu
*Autorskie koszty uzyskania przychodu
*Kwota wolna od podatku
*Wysokość ubezpieczenia wypadkowego
*Wysokość składek
*Całkowity koszt zatrudnienia
*Miejsce zamieszkania
*Możliwość wyliczenia średniej rocznej dla etatu
*Koszty prowadzenia działalności
*Ulga ZUS
*Opodatkowanie
*Automatyczny zapis ustawień w pamięci
*Zapis i zarządzanie stanami kalkulatora Find out which form of employment is the most beneficial for you. The calculator calculates the amount of salary for the contract of employment, contract of mandate, contract work and self-employment. The application also allows you to check the amount of contributions and visually compare the comparison forms of employment.AVAILABLE OPTIONS:
* The gross / net
* View employee and employer
*Cost of getting income
* Proprietary business expenses
*Tax-free allowance
* The amount of accident insurance
* The amount of contributions
* The total cost of employment
*Place of residence
* Ability to calculate the annual average for the time
* Operating expenses
* Relief ZUS
*Taxation
* Auto Save settings in memory
* Record and inventory management calculator
I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top