Mos harro

FinancilApps.World is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 4 years ago
  • Version: 1.3.1
  • Compatibility: 2.2 and up
  • Author: DawaTools
  • Content rating: Unrated
  • Package name: org.app.mosharro
Get app Read review Hype your app Comments

Facetune

Unfortunately, professional review of the Mos harro app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Mos harro Review

0

Aplikacion mobil i cili te kujton qe te besh istigfar (kerkim falje Allahut) dhe dhiker (permendje te Allahut).

"Po ti përmende Zotin tënd dhe plotësisht përkushtoju Atij!" (Kur'an - Muzemil, 8)

Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë edhe këtë: "Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër: Subahnallah, Elhamdulilah, La ilahe il-lAllah, Allahu ekber. S`të bëhet dëm me cilëndo prej tyre të fillosh.

(Buhariu "Fet'hul Bari" 11/213 dhe Muslimi 4/2076.)


Dhe ka thënë (s.a.v.s.): "Me të vërtetë disa herë zemrën time e kaplon gafleti (pakujdesia), andaj kërkoj falje prej Allahut njëqind herë në ditë."

(Muslimi 4/2075 shih ''Xhamiul Usul''4/386)
I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top